Четвъртък 21 Юни 2018

Цени

   За да калкулирате своята индивидуална цена на месечен абонамент за  счетоводни услуги натиснете ТУК

Уважаеми клиенти, цените на месечния абонамент за счетоводни услуги са нещо много индивидуално за всеки клиент, поради факта че всяка фирма има специфична дейност определяща обема на работа, която ние ще извършваме за Вас. Поради тази причина е доста трудно да се поставят точни цени на месечен абонамент на счетоводните ни услуги.Чрез калкулатора ни за цени  Вие можете да сметнете приблизителна цена за абонамент, но ако искате да получите точна цена, най-добре се свържете с нас и ние ще Ви я дадем.

Цените на месечния абонамент за счетоводни услуги започват от 60.00лв месечно и нарастват в зависимост от услугите, които желаете  да извършваме за Вас и от обема на работа, който предполага дейността на предприятието Ви.

От 01.12.2014г. Счетоводна кантора "КАЛИА" предлага и услуги свързани с учредяване на нови фирми ЕТ, ООД, ЕООД. Всички юридически услуги се извършват от компетентен и квалифициран  юрист с опит в тази област , а именно Адвокат Росица  Митрева.

!!!В ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ ВКЛЮЧВАТ  СЪОТВЕТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ТАКСИ ЗА ЖЕЛАНАТА УСЛУГА.

ПРИ НАС МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ И СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИЯ

ЦЕНА *

Регистрация на ЕООД / ООД149 лв.

Регистрация на ЕТ

115 лв.

Регистрация на ЕООД/ООД със собственик българско ЮЛ

320 лв.

Регистрация на ЕООД/ООД на чуждестранно ФЛ

346 лв.

Регистрация на ЕООД/ООД със собственик чуждестранно ЮЛ

500 лв.

 Регистрация на промяна на седалище, име, адрес на управление и предмет на дейност

145 лв.

Регистрация на смяна или вписване на нов управител, приемане  и вписване на нов съдружник, продажба на дялове

175 лв.

Преобразуване на търговско дружество

По договаряне

ДРУГИ УСЛУГИ

 

Заличаване на ЕТ

150 лв.

Ликвидация на ЕООД/ООД /включва обявяване на покана до кредиторите/

260 лв.

Заличаване на ЕООД/ООД

180 лв.

 ...КАКТО И КОНСУЛТАЦИЯ С АДВОКАТ ПО КАЗУСИ, КОИТО ИМАТЕ.

*Хонорар, държ.такси

Капиталът на дружеството трябва да е най-малко 2лв.

Такса нотариус- от 6 лева

 

!!! В А Ж Н О !!!!!

!!!Уважаеми клиенти, в калкулатора ни за формиране на цена, са включени само основни дейности и липсват цените за внос, износ, ВОП, ВОД и производство. За  да получите актуална цена в случай, че дейноста на фирмата Ви включва тези дейности е необходимо да се свържете с нас.!!!

 

   Ние предлагаме различни отстъпки за нашите клиенти, които са съобразени отново със спецификата на дейност и обем на работа. За нови фирми,които започват нов бизнес имаме специални отстъпки. Подхождаме индивидуално към всеки клиент за да дадем възможност на вас да прецените качеството на нашия труд и да дадем толеранс на новия бизнес.

   Всеки клиент за нас е специален.

 

   Важно е да знаете, че за да  получите точна оферта с точни отстъпки съобразени специално за вас е необходимо да се срещнем лично и да поговорим. Такава среща не ви ангажира с нищо нито ви задължава да станете наш клиент, но ще ви даде точен отговор на въпроса колко ще ви струва счетоводното обслужване.

фИКСИРАНИ ЦЕНИ

За клиенти упражняващи свободна професия, на които се прави и подава декл. обр.1 и се попълват и внасят в банката платежни за осигуровки на самоосигуряващо се лице - 30.00лв

Консултантски услуги 10.00 лв на час

 

Годишно счетоводно приключване / за външни клиенти/ ако не е водено счетоводство през годината

Нулева декларация - 30.00лв

До 50 документа общо - 170.00лв

От 51 до 150 документа - 230.00лв

Подаване на нулева декларация по ДДС - 20.00лв месечно

 

Ако все още се колебаете дали да  наемете счетоводител, който да работи във Вашия офис и винаги да е на Ваше разположение или да предпочетете нашите услуги, то ние ще Ви дадем няколко причини, поради които да предпочетете услугите на Счетоводна кантора, а именно:

 

1. Много по-ниска цена  от тази, която бихте платили на счетоводител на място.

2. Много по-голяма заинтересованост работата да бъде свършена перфектно и на време.

3. Никакво текучество, няма да е необходимо често да търсите нов счетоводител.

4. Пълна конфиденциалност относно финансовите дела на фирмата Ви.

5. Благодарение на договорните ни отношения, ние носим отговорност за действията си.

6. За нашият труд не дължите никакви осигуровки.

7. Не изпадате в критични ситуации, ако Вашият счетоводител напусне, или е в отпуск.

8. Не се налага да купувате компютър, софтуер и консумативи, за организиране на допълнително работно място.

 

Оставяме на Вас да прецените преимуществата  на услугите на Счетоводна кантора.

В цената на месечната такса за счетоводни услуги/ в зависимост от абонамента, който плащате/ са включени:

 

1. Осчетоводяване на първична счетоводна документация

2. Регистрация по ДДС/ където е необходимо /

3. Осчетовдяване на ВОП,ВОД,внос,износ,производство

4. Съставяне на ДДС декларации и подаването им към НАП в срок

5. Обработка на разплащателни ведомости

6. Съставяне на трудови и други договори с персонал и водене на лични картони на служителите

7. Съставяне на Декл. образец 1 и Декл. образец 6 и подаването им в НАП в срок

8. Съставяне и подаване на Интрастат декларации / където се изисква/

9. Изчисляване на месечните осигурителни вноски, написване на платежни документи и занасянето им в банката

10. Взимане на банкова поща

11. Годишно счетоводно приключване,вкл. написване на декларация и подаването й в НАП.

12. При необходимост съставяне на документи за кандидатстване за фирмени заеми или за представяне пред други институции.

13. Изготвяне на справки изисквани от НАП.

14. Представляване на фирмата пред НАП, НОИ и Агенция по вписванията.

Фирмата предлага одиторска заверка, направена от наш партньор, която не е включена в цената и подлежи на допълнително договаряне.